Asbestikartoitus ja näytteenotto

Suoritamme n. 30 vuoden kokemuksella asuin-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöihin asbesti- ja haitta-ainekartoituksia sekä yksittäisiin asuinhuoneistoihin materiaalinäytteiden näytteenottoja. Asbestikartoituksissa ja materiaalinäytteiden näytteenotossa noudatetaan valtioneuvoston asetusta asbestityön turvallisuudesta VNa 798/2015 ja lakia eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista VNa 684/2015.

Purkukohteissa palvelemme myös betoninäytteiden näytteenotossa varmistaen betonimateriaalin hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden. Betonin hyötykäytön arviointi tehdään valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa MARA-asetus 843/2017 ja sen soveltamisohje 2.7.2019 alkaen, ja kaatopaikkakelpoisuuden arviointi VNa 331/2013 ohjearvoihin perustuen.

Aistinvarainen sisäilmatutkimus

Sisäilman laatua voidaan arvioida aistinvaraisten silmin havaittavien ja ilmassa olevien hajujen ja emissioiden perusteella. Aistinvaraisessa tutkimuksessa paikannetaan rakenteissa olevat vaurio- ja ongelmakohdat, ja tarvittaessa materiaaleista voidaan määrittää mikrobiologisten ja kemiallisten analyysien avulla yksittäiset yhdisteet. Pitkäaikaisen kokemuksen perusteella pystymme tarjoamaan nopean aistinvaraisen tutkimuksen materiaaleissa ja sisäilmassa olevista erilaisista yhdisteistä mm.

Kivihiilipien haju

Lattiamattojen hajoamisessa syntyneet poikkeavat hajut

Liimojen 2-etyyli-1-heksanoli

Eristeiden emissiot

Viemärin haju

Lattiasienet

Vauriopinnoilla olevat kosteusvauriojäljet

Mikrobien haju

  • mikrobit/ kloorianisolit

Linoleum maton haju

  • hapot erityisesti, propaanihappo
  • aldehydit

Tekstiilimattojen ja akustiikkalevyjen pinnoitteiden poikkeavat emissiot

  • alkyylibentsoaatteja ja fenoliyhdisteitä
  • alfa-pineeni

Lukuisat muut haihtuvat normaalista sisäilmasta poikkeavat hajut

  • öljyt
  • luujauhoa sisältävät tasoitteet
  • voimakkaasti haisevat VOC-yhdisteet

Ota yhteyttä

Osoitteemme

Myyntimiehenkuja 4
90420, Oulu
2. kerros

Olemme avoinna

Ma – Pe: 8 – 16
La – Su: Suljettu