Betoninäytteen ohuthietutkimuksessa näytteestä valmistetaan 25–30 µm paksu leike, josta tehdään petrografinen kuvaus polarisaatiomikroskoopilla.

Tutkimustulosten perusteella määritetään näytteen kunto ja vaurioitumisaste, minkä pohjalta betonitutkija voi arvioida rakenteen korjaustarpeen ja vaurioiden vaikutuksen tulevina käyttövuosina.Tutkimukset tehdään pitkäaikaisella n. 25 vuoden kokemuksella ja vankalla ammattitaidolla.

Betonin mikrorakennetutkimuksessa voidaan selvittää esimerkiksi

Betonissa esiintyvät seosaineet (kuona, lentotuhka, silika, lasi)

Betonin/ sideaineen koostumus, v/s-suhde, betonin tiiveys, veden erottuminen ja tulviminen

Betonin hydratoitumisaste

Sideaineen karbonatisoituminen

Terästen/ raudoitteiden tartunnat sideaineeseen, vauriot sideaineessa, teräskorroosio/ korroosiotuoteet ja niiden aiheuttamat vauriot sideaineessa

Betonin pakkasenkestävyyden arvio lisähuokostuksen perusteella

Mikroraot

 • Jäätymisen -pakkasrapautumisen aiheuttamat vauriot
 • mekaaniset vauriot
 • kuivumisraot
 • jännityksen aiheuttamat raot
 • Mikrorakojen määrä, pituus, leveys, suuntautuneisuus ja etäisyys toisistaan
 • vaurion mahdollinen aiheuttaja

Materiaalin rakenne

 • kerroksellisuus
 • homogeenisuus
 • raekoko
 • pintakerrosten laatu/eheys

Betonin runkoaineen kiviaineksen

 • laatu
 • raekoko
 • raemuoto ja rapautuminen

Ilmahuokosten täytteet

 • ettringiitti
 • thaumausiitti
 • sulfaatit
 • portlandiitti
 • sekä mahdollisen lämpökäsittelyn aiheuttamat kiteymät

Betonin pinnalla olevat pinnoitteet

 • laatu
 • paksuus ja tartunta alustaan

Vaurioitumisprosessit betonissa

 • betonin runkoainekappaleiden ja sideaineen väliset haitalliset reaktiot
 • alkali-silikaatti- ja alkali-karbonaattireaktion aiheuttamat vauriot
 • sulfaattien aiheuttamat vauriot
 • palovauriot
 • pakkasrapautuminen
 • suolojen aiheuttamat vauriot

Betonissa olevat ilmahuokoset

 • suojahuokoset (entrained air voids)
 • tiivistyshuokoset (entrapped air voids)
 • muut ilmahuokoset sekä niiden koko
 • muoto
 • määrä ja jakautuminen

Betonin runkoainekappaleiden ja sideaineen väliset tartunnat

 • runkoaine/ sideaineraerajoilla
 • tartuntapintojen laatu
 • eheys
 • rapautuminen
 • halkeilut
 • kiteytymät
 • mineraalireaktiot

Ota yhteyttä

Osoitteemme

Myyntimiehenkuja 4
90420, Oulu
2. kerros

Olemme avoinna

Ma – Pe: 8 – 16
La – Su: Suljettu